Ga verder naar algemene inhoud
null
PRODUCT

GANT Way

Wij staan voor het ontwerpen van producten met een bewuste, duurzame aanpak. Voor ons begint het met een tijdloos design, natuurlijke materialen en aandacht voor optimale kwaliteit. Deze aanpak heeft in 2018 geleid tot 13,1 miljoen producten van GANT-leveranciers. Onze visie is dat GANT in 2030 volledig transparant en traceerbaar zal zijn:"From dirt to shirt” (van afval tot overhemd). Samen met onze toonaangevende partners zullen we het duurzaam ondernemen blijven bevorderen om ervoor te zorgen dat onze klanten de prachtige verhalen achter de producten die ze dragen en waar ze van houden ook leren kennen. 

We hebben de volgende drie doelen geformuleerd:

  • Tegen 2022 zal 100% van onze katoen afkomstig zijn uit duurzame landbouw. Conventioneel katoen zal worden vervangen door duurzamere alternatieven zoals het Better Cotton Initiative, biologisch katoen, gerecycled katoen, regeneratief katoen en overgangskatoen. 
  • Tegen 2030 zullen we alleen nog maar katoen inkopen via de beste landbouwpraktijken die beschikbaar zijn en zo consequent in lijn te blijven met onze algemene visie. 
  • Tegen 2025 zal 100% van onze belangrijkste materialen uit duurzame bronnen worden betrokken door de belangrijkste materialen om te zetten van conventionele naar duurzamere materialen.


GANT'S TRAPSSTRATEGIE: DUURZAME VEZELS

GANT CIRCULAIRE FASHION SYSTEEMSTRATEGIE

null

PRODUCT

Natuurlijke materialen

Het merendeel van de materialen die we gebruiken zijn natuurlijke vezels. Maar dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Aan de hand van strategische programma's gecombineerd met een ambitieuze doelstelling m.b.t. katoen, willen we het probleem van schaarse hulpmiddelen beperken en zorgdragen voor de middelen die we al hebben. 

null

PRODUCT

Verantwoorde wol

Verantwoorde wol is wol die afkomstig is van producenten met een goede veehouderij, waarbij het slechts een bijproduct is van de vleesproductie en afkomstig is van een mulesing-vrije leverancier. 


GANT's dierenwelzijnsbeleid is ontwikkeld om goede veehouderijpraktijken en een respectvolle behandeling van dieren aan te moedigen, te bevorderen en te waarborgen. Fokkers en alle partijen die met de dieren omgaan, dienen zich te houden aan de Vijf Vrijheden zoals vastgelegd door de EU-raad voor het welzijn van landbouwdieren/Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Alle door GANT gebruikte grondstoffen afkomstig van dieren zijn in alle gevallen verkregen als bijproduct van vleesproductie. De oorsprong van de wol moet afkomstig zijn van leveranciers met een goede mulesing-vrije veehouderij. Al onze wol komt van mulesing-vrije boerderijen. 

null

PRODUCT

Verantwoord Dons Standaard

Met trots melden we dat we RDS-gecertificeerd zijn. Deze wereldwijde standaard erkent en beloont de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn. Al het dons dat in GANT-producten wordt gebruikt, voldoet aan de voorschriften. 


We beschikken over certificeringen van de Responsible Down Standard, een onafhankelijke wereldwijde standaard die de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn met m.b.t. donsproducten beloont en erkent. Het in onze GANT-producten gebruikte dons voldoet aan deze norm die ervoor zorgt dat het verwijderen van dons en veren van levende vogels (levend plukken of oogsten tijdens het ruiproces) verboden is, dat gedwongen voederen verboden is en dat het dierenwelzijn van uitbroeding tot aan de slacht vanuit holistisch oogpunt gerespecteerd zal worden.

null

PRODUCT

Gerecycled polyester

Hoewel het grootste deel van het materiaal dat we gebruiken afkomstig is van natuurlijke vezels, gebruiken we kunststoffen zoals gerecycled polyester als dit vanuit strategisch oogpunt het beste past. 


Bij GANT bestaat 89% van ons materiaal uit natuurlijke vezels en de rest uit synthetische vezels. We streven ernaar om zoveel mogelijk natuurlijke vezels te gebruiken, maar we zullen kunststof strategisch blijven gebruiken omdat het soms de beste oplossing is. Wanneer we kunststoffen gebruiken, streven we ernaar deze waar mogelijk te recyclen. Een voorbeeld van waar we voornamelijk gerecycled polyester voor gebruiken, is de vulling van buitenkleding. Een ander voorbeeld is de Ocean Prep™-lijn die geüpcyclede kunststoffen bevat.