Ga verder naar algemene inhoud
Seasonal Offer: 30% korting – Shop nu
null

Supplier
Sustainability
Excellence

Sinds de oprichting in 1949 is GANT toonaangevend in het produceren van producten met een tijdloos ontwerp en duurzaamheid. Samenwerken met de juiste zakenpartners is daarbij essentieel. De leveranciersketen kent ook veel belangrijke milieu- en sociale risico's. Daarom werken we nauw samen met onze zakenpartners om milieu- en sociale risico' s te identificeren en te beperken, maar ook om kansen te grijpen om bij te dragen aan een positieve en duurzame ontwikkeling. In 2021 werkte GANT samen met ongeveer 50 zakelijke partners voor de ontwikkeling en productie van onze producten. 


Alle zakelijke partners van niveau 1 worden vermeld in onze fabriekslijst, die u hier vindt.

null

Duurzaamheids programma voor leveranciers

We geloven in een wederzijds respectvolle, interculturele samenwerking en we gaan een open dialoog aan met partners om ervoor te zorgen dat relaties blijven verbeteren. Het duurzaamheidsprogramma voor leveranciers is een risicogebaseerde benadering van due diligence in de leveranciersketen met als doel risico's met betrekking tot mensenrechten, arbeid, het milieu en corruptie vast te stellen en te beperken. 

De Gedragscode is afgestemd op internationale verdragen en kaders zoals de OESO, de verdragen en aanbevelingen van de OECD, International Labor Organization’s Conventions and Recommendations, United Nations Global Compact, Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Rights of the Child en The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

We evalueren de naleving in overeenstemming met onze Gedragscode en door middel van audits uitgevoerd door een derde partij. GANT is lid van AMFORI BSCI, maar we werken ook met de volgende standaarden van derden: SEDEX, WRAP, ICS en SA8000. Vanaf 2021 erkennen we HIGG VFSLM ook als auditstandaard. Semi-aangekondigde audits van derden op regelmatige basis zijn verplicht voor alle leveranciers, ongeacht het land.

Het duurzaamheidsbeleid omvat het Dierenwelzijnsbeleid, het Milieubeleid, het Verpakkingsbeleid, het Beleid inzake verminderen, hergebruiken en recyclen, het Vervoersbeleid, het Waterbeleid, het Beleid inzake verantwoord materiaal en de Lijst met beperkte stoffen.

Om de milieuprestaties van fabrieken op te volgen en een basis te hebben voor dialoog met zakelijke partners, maakt GANT gebruik van de HIGG Factory Environmental Module (HIGG FEM). HIGG FEM is een vereiste voor alle fabrieken die voor GANT produceren. In 2022 werd 99% van de producten van GANT geproduceerd in een fabriek waar HIGG FEM wordt gebruikt voor milieurapportage.

Het duurzaamheidsprogramma voor leveranciers omvat voornamelijk fabrieken van niveau 1 met als doel de komende jaren uit te breiden naar strategische leveranciers van niveau 2 en 3. 

De Gedragscode en het duurzaamheidsbeleid vindt u in het documentgedeelte hier.

null

Beheer van chemicaliën

Er worden chemicaliën in de waardeketen van GANT gebruikt, zowel in de productie van natuurlijke vezels zoals katoen, als tijdens de productie, met name voor kleurstoffen en afwerkingen. Residuen van gevaarlijke chemicaliën in producten kunnen van invloed zijn op de menselijke gezondheid en lozing van gevaarlijke chemicaliën tijdens de productie kan het milieu beïnvloeden. GANT heeft een lijst met beperkte stoffen die het gebruik beperkt van stoffen in productieprocessen of die aanwezig kunnen zijn in het eindproduct. Dit beleid is conform met en strenger dan de REACH-wetgeving. GANT staat geen PVC, biociden of zilverionen in producten toe en werkt voortdurend aan het verbeteren van de routines om de kwaliteit en veiligheid van het product te waarborgen, waardoor bijgevolg de milieu-impact van producten wordt verkleind.


De lijst met beperkte stoffen vindt u hier onder Duurzaamheidsverslag.

null

Logistiek

Het vervoersbeleid van GANT is erop gericht de negatieve impact op het milieu te minimaliseren door te streven naar een zo laag mogelijke luchtvracht en altijd gebruik te maken van volledige vullingspercentages. Transportstromen worden geoptimaliseerd om kostenefficiëntie mogelijk te maken en milieueffecten te verminderen. 


GANT maakt gebruik van logistieke centra in verschillende landen. Het belangrijkste distributiecentrum bevindt zich centraal in Duitsland, van waaruit regionale magazijnen voor de markten van GANT worden bevoorraad met producten. Alle magazijnen zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door derden. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het inkoopproces van logistieke centra. Zakenpartners worden geëvalueerd vanuit een duurzaamheidsperspectief en moeten zich houden aan de Gedragscode voor zakenpartners van GANT voordat ze te werk kunnen gaan.